‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मे रहबालेल मुख्यमन्त्री राउतक आग्रह

जनकपुरधाम चैत ११ गते ।विश्वभरि फैल रहल कोरोना भाइरसके संक्रमणसँ बँचबालेल मुख्यमन्त्री लालबाबुु राउत सेल्फ क्वारेन्टाइनमे रहबालेल नागरिकसभसँ आग्रह कएलन्हि अछि ।
कोरोना नियन्त्रण करबालेल सरकारक प्रयासमात्र पर्याप्त नहि रहल कहैत मुख्यमन्त्री राउत प्रदेशवासीकेँ ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मे रहबालेल आग्रह कएने छथि ।
सोमदिन एक अपिल जारी करैत मुख्यमन्त्री राउत विश्वभरि त्राहिमाम मचओने कोरोनासँ बँचबालेल सेल्फ क्वारेन्टाइनमात्र उचित विकल्प रहल कहैत सरकार उठओने कदममे सहयोग करबालेल आग्रह कएलन्हि अछि । कोरोनाक संक्रमणसँ बँचबालेल घरसँ बाहर नहि निकलब उत्तम विकल्प रहल राउत बतओने छथि ।
कोरोना रोकथाम करबालेल प्रदेश सरकार एहिसँ पहिने सभ जिल्लाकेँ ५०÷५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध करओलाक बादो ओ रकममात्र पर्याप्त नहि रहल ओ बतओलन्हि ।
मुख्यमन्त्री राउत अपन अपन घरमे रहि कऽ एक दोसरकेँ हौसला प्रदान करैत सरकारक कदमकेँ समर्थन आ सहयोग करबालेल अपिल कएने छथि ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *